ALEKIMA GAMES FOR WEB AND MOBILE

DEVELOPMENT

Alekima | Alekima Docs
Home >> Sport Games >> Game Cung Thủ Tài Ba

Game guide

Với nhiều cấp độ khác nhau với độ khó tăng dần, thách thức mọi người chơi có thể vượt qua tất cả các màn. Khéo léo nhắm vào quả táo, lựa chọn chiến thuật chơi phù hợp vượt qua tất cả các màn và trở thành một cung thủ tài bá.