ALEKIMA GAMES FOR WEB AND MOBILE

DEVELOPMENT

Alekima | Alekima Docs
Home >> Battle games Tactic Games >> Cuộc chiến không khoan nhượng

Cuộc chiến không khoan nhượng

Bước vào cuộc chiến và nhiệm vụ của bạn không gì khác là cùng đồng đội tiêu diệt hết kẻ thù. Đừng quên nâng cấp vũ khí của bạn để cho những trận chiến không khoan nhượng tiếp theo. Bạn có thể chơi trực tuyến với nhiều người nếu như bạn có một tài khoản.

Game guide

Các bạn nhấn vào link này: http://nadgames.com/WebGL/Combat_Reloaded/index.html để chơi nhé.

 Bước vào cuộc chiến và nhiệm vụ của bạn không gì khác là cùng đồng đội tiêu diệt hết kẻ thù. Đừng quên nâng cấp vũ khí của bạn để cho những trận chiến không khoan nhượng tiếp theo. Bạn có thể chơi trực tuyến với nhiều người nếu như bạn có một tài khoản.